Η ετήσια γενική συνέλευση του Συνδέσμου Εργοληπτών  Δημοσίων Έργων Ν. Λάρισας θα γίνει την Τρίτη 20 Mαρτίου  2018 και ώρα 20:00 στην αίθουσα συγκεντρώσεων του ΤΕΕ (Καλλιθέας 7, 3ος όροφος) με θέματα:
1.    Διοικητικός Απολογισμός
2.    Οικονομικός Απολογισμός – Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής
3.    Προϋπολογισμός – Έγκριση
4.    Εκλογή αντιπροσώπων για το 74ο Συνέδριο της ΠΕΣΕΔΕ
5.    Αρχαιρεσίες:
•    Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής- Διεξαγωγή Αρχαιρεσιών- Υποψηφιότητες
•    Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου
•    Εκλογή Ελεγκτικής Επιτροπής
•    Εκλογή Πειθαρχικού συμβουλίου
6.    Διάφορα θέματα